پروپوزال بررسی وضعیت خدمات اینترنتی در حوزه ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی کشور

۳۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی شهرستان چابهار

۲۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال توصیف جایگاه مصادیق فرهنگی در بین پهلوانان ایرانی

۳۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

۲۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال اثر مدیریت زمان تصویرسازی ذهنی بر اجرای حرکات خودکار کاراته کارهای نخبه

۲۰,۰۰۰ تومان
0