پروپوزال بررسی افزایش مصرف قلیان و دخانیات دانشجویان علوم پزشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۳۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۳۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی

۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامعه و نمونه آماری

۲۷,۰۰۰ تومان
0