کلیات روش تحقیق کمی

۱۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی های..

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی افزایش مصرف قلیان و دخانیات دانشجویان علوم پزشکی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۱۲۶,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان

۷۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۶۸,۶۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۶۸,۶۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق

۵۳,۲۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۵۶,۰۰۰ تومان
0