کلیات روش تحقیق کمی

۷۴,۵۰۰ تومان

پروپوزال افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی های..

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی افزایش مصرف قلیان و دخانیات دانشجویان علوم پزشکی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۷۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۹۳,۷۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۷۵,۵۰۰ تومان
0