کلیات روش تحقیق کمی

۳۵,۵۰۰ تومان

پروپوزال افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی های..

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی افزایش مصرف قلیان و دخانیات دانشجویان علوم پزشکی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۷۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان

۸۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۷۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۷۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۶۵,۹۰۰ تومان
0