پروپوزال بررسی علت شیوع بیماری دیابت در افراد بالای ۴۰ سال

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه برنامه ریزی وطراحی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال تعیین فراوانی تعداد فوتی های تصادفات خودروهای سبک

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی افزایش مصرف قلیان و دخانیات دانشجویان علوم پزشکی

۹۸,۰۰۰ تومان
0