پروپوزال بررسی نگرش اساتید و دانشجویان دندانپزشکی درباره CAD/CAM…

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پروپوزال افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی های..

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال تعیین فراوانی تعداد فوتی های تصادفات خودروهای سبک

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی افزایش مصرف قلیان و دخانیات دانشجویان علوم پزشکی

۹۸,۰۰۰ تومان
0