پروپوزال بررسی علت شیوع بیماری دیابت در افراد بالای ۴۰ سال

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه برنامه ریزی وطراحی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی رفتارهای پیشگیری از سرطان پروستات کارکنان بیمارستان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی شیوع دیابت در خانم های باردار

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال ماموریتهای تصادفی با منشا استفاده از موبایل حین رانندگی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان خسارات ناشی از شیوع برخی آفات و بیماری ها

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان تصادفات موتوری در شهر

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان ابتلای افراد دچار حملات آسم

۹۱,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن

۹۸,۰۰۰ تومان
0