پرسشنامه فاطمه دهستانی

پرسشنامه فاطمه دهستانی

دانشجوی گرامی؛

با سلام و عرض ادب،

پرسشنامه های که در اختیار دارید، به منظور بررسی نظرات ارزشمند شما در مورد “مدل معادلات ساختاری رابطه بین فعالیت جسمانی و خودپنداره دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان: با میانجی گری تصویر بدنی و شاخص توده بدن” تقدیم شده است.

بنده در حال حاضر مشغول انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته تربیت بدنی هستم. بدیهی است که نظرات ارزشمند شما کمک شایانی به تکمیل بخش اعظم پایان نامه ام خواهد کرد.

با اطمینان خاطر از این مطلب که ۱) هویت شما محفوظ خواهد ماند و ۲) اطلاعات به صورت کلی تفسیر خواهد شد، بدون ذکر نام خود، با انتخاب گزینه هایی که در هر سوال بیان شده است تعیین نمایید.

ضمنا برای اطلاع نتایج پژوهش و یافته ها می توانید در پایان کار ایمیل خود را ذکر کنید. از حسن همکاری و علاقه شما به تکمیل این پرسشنامه صمیمانه سپاسگزارم.