پرسشنامه محمدامین قنبری

پرسشنامه محمدامین قنبری

پاسخ‌دهنده عزیز و  گرامی

با آرزوی موفقیت و تشکر از بابت وقت گرانبهایی که در اختیار ما قرار می‌دهید، پرسشنامه‌ای که پیش‌رو دارید به منظور انجام مطالعه‌ای در مورد اثربخشی تبلیغات برندهای پوشاک ورزشی در رسانه‌های اجتماعی بر اساس مدل AIDA تنظیم شده است. لذا خواهشمند است سوالات پرسشنامه را با دقت مطالعه نموده و به هر یک از موارد پرسشنامه از بسیارکم تا بسیارزیاد رتبه دهید.

عنایت بفرمایید که در این پژوهش منظور از تبلیغات از طریق اینستاگرام کلیه آگهی‌های  برندهای پوشاک ورزشی در رسانه‌های اجتماعیمی باشد. هدف ما دقیقا این است که شما بتوانید بین تبلیغات از طریق ورزش و سایر انواع تبلیغات برندها تمایز قائل شوید. بنابراین لطفا در پاسخگویی به هر سوال در ذهن داشته باشید که منظور ما فقط تبلیغاتی است که برندهای پوشاک ورزشی از طریق ورزش انجام داده است. پیشاپیش بابت پاسخ‌های صادقانه و حقیقی شما که به این پژوهش اعتبار علمی می‌بخشید صمیمانه سپاسگزارم.

57 بازدید