پرسشنامه رضوان نیک نفس

پرسشنامه رضوان نیک نفس

با سلام

پرسشنامه هایی که در اختیار دارید، به منظور بررسی نظرات ارزشمند شما در مورد بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت و توسعه باشگاه های بدنسازی استان کرمان در دوران کرونا تقدیم شده است.

بنده در حال حاضر مشغول انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته تربیت بدنی هستم. بدیهی است که نظرات ارزشمند شما کمک شایانی به تکمیل بخش اعظم پایان نامه ام خواهد کرد.

با اطمینان خاطر از این مطلب که که ۱) هویت شما محفوظ خواهد ماند و ۲) اطلاعات به صورت کلی تفسیر خواهد شد، بدون ذکر نام خود، با انتخاب گزینه های: (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) میزان موافقت خود را با هریک از گویه های مطرح شده تعیین نمایید.

ضمنا برای اطلاع نتایج پژوهش و یافته ها می توانید ایمیل خود را ذکر کنید. از حسن همکاری و علاقه شما به تکمیل این پرسشنامه صمیمانه سپاسگزارم.

پرسشنامه رضوان نیک نفس

18 بازدید