ثبت شکایات

چنانچه هرگونه شکایتی نسبت به هر فایلی دارید از طریق فرم زیر بیان کنید تا بررسی و پیگیری شود (ظرف مدت ۷۲ ساعت).

لازم به ذکر است از طریق ایمیلی و یا شماره همراهی که درج کردید، پاسخ خود را دریافت خواهید کرد.