پشتیبانی

سریعترین راه های دریافت پاسخ از “حامیان دانشجویی” به ترتیب:

پیامک و تماس با شماره ۰۹۹۰۵۱۷۴۶۱۶

ارسال پیام در Wispi

ارسال پیام در Whatsapp

ارسال پیام در Signal

ارسال پیام در Viber

ارسال پیام در تلگرام