رابطه فناوری نوین ارتباطی با هویت اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

امتیاز 5.00 ( 1 رای )
پاسخگوی گرامی؛

با سلام و احترام؛

پرسشنامه حاضر جهت پایان نامه تحصیلی اینجانب با عنوان “رابطه فناوری نوین ارتباطی با هویت اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان” تدوین شده است. لطفأ پس از مطالعه دقیق نظرات ارزنده خود را بیان فرمایید. ضمنا از اطلاعات داده شده تنها در راستای تحقیق استفاده شده و اطلاعات ارسالی کاملا محرمانه باقی خواهند ماند. پیشاپیش از همکاری و عنایت  جنابعالی کمال تشکر را دارم.

مهسا قصاب زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، تلفن: ۰۹۱۳۵۰۱۳۶۷۱

 

پاسخ به تمامی سوالات الزامی است

 

هریک از فناوری های نوین ارتباطی (اینترنت، کامپیوتر، موبایل) تا چه میزان در هر کدام از موارد زیر بر شما تاثیرگذار است؟

۱.جنسیت؟
۲.وضعیت تأهل؟
۳.سن؟
۴.سابقه شغلی؟
۵.کامپیوتر باعث می شود که احساس تعلق به جامعه داشته باشم به گونه ای که در رفتارم تاثیر می گذارد.
۶.اینترنت باعث می شود که احساس تعلق به جامعه داشته باشم به گونه ای که در رفتارم تاثیر می گذارد.
۷.موبایل باعث می شود که احساس تعلق به جامعه داشته باشم به گونه ای که در رفتارم تاثیر می گذارد.
۸.کامپیوتر باعث شده است که نسبت به پایگاه های اجتماعی آینده خود در دنیای گسترده تر اجتماعی حساس شوم و دچار تشویش شوم.
۹.اینترنت باعث شده است که نسبت به پایگاه های اجتماعی آینده خود در دنیای گسترده تر اجتماعی حساس شوم و دچار تشویش شوم.
۱۰.موبایل باعث شده است که نسبت به پایگاه های اجتماعی آینده خود در دنیای گسترده تر اجتماعی حساس شوم و دچار تشویش شوم.
۱۱.کامپیوتر باعث شده است که در مقابل آن همه وسعت انتخاب و امکانات مختلف اجتماعی که در معرض آن قرار دارم، از پای در بیایم.
۱۲.اینترنت باعث شده است که در مقابل آن همه وسعت انتخاب و امکانات مختلف اجتماعی که در معرض آن قرار دارم، از پای در بیایم.
۱۳.موبایل باعث شده است که در مقابل آن همه وسعت انتخاب و امکانات مختلف اجتماعی که در معرض آن قرار دارم، از پای در بیایم.
۱۴.کامپیوتر باعث شده است درگیر فعالیت هایی شوم که ممکن است از لحاظ اجتماعی برایم زیان بار باشند.
۱۵.اینترنت باعث شده است درگیر فعالیت هایی شوم که ممکن است از لحاظ اجتماعی برایم زیان بار باشند.
۱۶.موبایل باعث شده است درگیر فعالیت هایی شوم که ممکن است از لحاظ اجتماعی برایم زیان بار باشند.
۱۷.کامپیوتر باعث شده است نسبت به اهداف معینی که از جانب دیگران تعیین می گردد، احساس تعهد کنم.
۱۸.اینترنت باعث شده است نسبت به اهداف معینی که از جانب دیگران تعیین می گردد، احساس تعهد کنم.
۱۹.موبایل باعث شده است نسبت به اهداف معینی که از جانب دیگران تعیین می گردد، احساس تعهد کنم.
۲۰.کامپیوتر باعث شده است به مفاهیم یکپارچه ای از هویت اجتماعی، جهت گزینی و جهان بینی نسبت به آن نایل شوم.
۲۱.اینترنت باعث شده است به مفاهیم یکپارچه ای از هویت اجتماعی، جهت گزینی و جهان بینی نسبت به آن نایل شوم.
۲۲.موبایل باعث شده است به مفاهیم یکپارچه ای از هویت اجتماعی، جهت گزینی و جهان بینی نسبت به آن نایل شوم.
۲۳.کامپیوتر باعث شده است با نوعی تضاد و تعارض عرصه های مختلف اجتماعی مواجه شوم.
۲۴.اینترنت باعث شده است با نوعی تضاد و تعارض عرصه های مختلف اجتماعی مواجه شوم.
۲۵.موبایل باعث شده است با نوعی تضاد و تعارض عرصه های مختلف اجتماعی مواجه شوم.
۲۶.کامپیوتر باعث شده است از مقبولیت اجتماعی لازم برخوردار شوم.
۲۷.اینترنت باعث شده است از مقبولیت اجتماعی لازم برخوردار شوم.
۲۸.موبایل باعث شده است از مقبولیت اجتماعی لازم برخوردار شوم.
۲۹.کامپیوتر باعث شده است در جمع دوستان خود دارای شان و منزلت شوم
۳۰.اینترنت باعث شده است در جمع دوستان خود دارای شان و منزلت شوم
۳۱.موبایل باعث شده است در جمع دوستان خود دارای شان و منزلت شوم
۳۲.کامپیوتر باعث شده است با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شوم
۳۳.اینترنت باعث شده است با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شوم
۳۴.موبایل باعث شده است با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شوم
۳۵.کامپیوتر باعث شده است انتظار چندانی از رضایت بخش بودن رفتار خودم در آینده نداشته باشم.
۳۶.اینترنت باعث شده است انتظار چندانی از رضایت بخش بودن رفتار خودم در آینده نداشته باشم.
۳۷.موبایل باعث شده است انتظار چندانی از رضایت بخش بودن رفتار خودم در آینده نداشته باشم.
۳۸.کامپیوتر باعث شده است نسبت به احساس واقعی، علاقه و باورهای خویش بیگانه شوم.
۳۹.اینترنت باعث شده است نسبت به احساس واقعی، علاقه و باورهای خویش بیگانه شوم.
۴۰.موبایل باعث شده است نسبت به احساس واقعی، علاقه و باورهای خویش بیگانه شوم.
۴۱.کامپیوتر باعث شده است با گوشه نشینی و انزوا، خود را از گزند جامعه به حاشیه کشانم.
۴۲.اینترنت باعث شده است با گوشه نشینی و انزوا، خود را از گزند جامعه به حاشیه کشانم.
۴۳.موبایل باعث شده است با گوشه نشینی و انزوا، خود را از گزند جامعه به حاشیه کشانم.
۴۴.کامپیوتر باعث شده است برای رفتارها و باورهای خود خطوط راهنمایی در اختیار نداشته باشم.
۴۵.اینترنت باعث شده است برای رفتارها و باورهای خود خطوط راهنمایی در اختیار نداشته باشم.
۴۶.موبایل باعث شده است برای رفتارها و باورهای خود خطوط راهنمایی در اختیار نداشته باشم.
۴۷.کامپیوتر باعث شده است از خود بیگانه شوم
۴۸.اینترنت باعث شده است از خود بیگانه شوم
۴۹.موبایل باعث شده است از خود بیگانه شوم
۵۰.کامپیوتر باعث شده است راه هایی را برای رسیدن به هدف هایم انتخاب کنم که جامعه آن ها را تایید نمی کند.
۵۱.اینترنت باعث شده است راه هایی را برای رسیدن به هدف هایم انتخاب کنم که جامعه آن ها را تایید نمی کند.
۵۲.موبایل باعث شده است راه هایی را برای رسیدن به هدف هایم انتخاب کنم که جامعه آن ها را تایید نمی کند.
۵۳.کامپیوتر باعث شده است توانایی جهت بخشیدن به زندگی فردی خودم را نداشته باشم.
۵۴.اینترنت باعث شده است توانایی جهت بخشیدن به زندگی فردی خودم را نداشته باشم.
۵۵.موبایل باعث شده است توانایی جهت بخشیدن به زندگی فردی خودم را نداشته باشم.
۵۶.کامپیوتر باعث شده است به تصویر درستی از نقش و موجودیت خویش که سر منشاء یک زندگی متعادل فردی است دست پیدا کنم
۵۷.اینترنت باعث شده است به تصویر درستی از نقش و موجودیت خویش که سر منشاء یک زندگی متعادل فردی است دست پیدا کنم
۵۸.موبایل باعث شده است به تصویر درستی از نقش و موجودیت خویش که سر منشاء یک زندگی متعادل فردی است دست پیدا کنم
۵۹.کامپیوتر باعث شده است توانایی توصیف خویشتن را داشته باشم.
۶۰.اینترنت باعث شده است توانایی توصیف خویشتن را داشته باشم.
۶۱.موبایل باعث شده است توانایی توصیف خویشتن را داشته باشم.
۶۲.کامپیوتر باعث شده است از مهارت های فردی خود برای دستیابی به حس مشارکت استفاده کنم.
۶۳.اینترنت باعث شده است از مهارت های فردی خود برای دستیابی به حس مشارکت استفاده کنم.
۶۴.موبایل باعث شده است از مهارت های فردی خود برای دستیابی به حس مشارکت استفاده کنم.

283 بازدید