پرسشنامه یونس رسولی

پرسشنامه یونس رسولی

همکار گرامی؛

با سلام و عرض ادب،

پرسشنامه هایی که در اختیار دارید، به منظور بررسی نظرات ارزشمند شما در مورد “نقش امنیت اجتماعی بر عملکرد واحدهای آتش‌نشانی (مطالعه موردی، کارکنان آتش‌نشانی شهر کرمانشاه)” تقدیم شده است.

بنده در حال حاضر مشغول انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت هستم. بدیهی است که نظرات ارزشمند شما کمک شایانی به تکمیل بخش اعظم پایان نامه ام خواهد کرد.

با اطمینان خاطر از این مطلب که که ۱) هویت شما محفوظ خواهد ماند و ۲) اطلاعات به صورت کلی تفسیر خواهد شد، بدون ذکر نام خود، با انتخاب گزینه های: (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) میزان موافقت خود را با هریک از گویه های مطرح شده تعیین نمایید.

ضمنا برای اطلاع نتایج پژوهش و یافته ها می توانید ایمیل خود را ذکر کنید. از حسن همکاری و علاقه شما به تکمیل این پرسشنامه صمیمانه سپاسگزارم.