پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی در تحقیقات

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامعه و نمونه آماری

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی و انتخاب یک موضوع تحقیق

۴۹,۰۰۰ تومان
0