کیفیت یا ارزانی؟

کیفیت را فدای کمیت (ارزانی) نکنیم!

یـــــا کلا نخریــــد و یا بهترینش را بخریــــد!

به طور معمول برخی عادت به خرید محصولات ارزان و حتی دریافت رایگان عادت کرده اند. بله، محصول ارزان و یا رایگان خوب است بلکه فقط از نظر قیمت و نه ارزش!

انگلیسی ها عقیده خوبی در خرید دارند، آنها می گویند: “ما آنقدر پولدار نیستیم که یک کالا را چند بار خرید کنیم، بلکه در همان بار اول بهترین جنس را خریداری میکنیم که عمر طولانی هم داشته باشد”

به این نتیجه می رسیم که اگر یک کالا را با وجود سه نوع جنس (پلاستیکی، چوبی و فلزی) در نظر بگیریم، پلاستیکی ۲.۰۰۰ تومان(درجه ۳)، چوبی ۴.۰۰۰ تومان (درجه ۲) و فلزی ۷.۰۰۰ تومان (درجه ۱). به صرفه است که فلزی را همان بار اول خریداری کنیم! شما کدام را خریداری می کنید؟ پلاستیکی (درجه ۳)؟

یا بهتر است بپرسیم، در خرید میوه چه اقدامی می کنید؟ سعی می کنید بهترین را خرید نمایید؟ آیا هزینه بیشتری نسبت به سایر ندارد؟

در رابطه با کالاهای دیجیتالی هم به همین منوال است؛ بهتر است برای یکبار، یک فایل با کیفیت برتر را خریداری کنید و خود را راحت کنید.

هیچ ارزانی ای بی علت نیست! آنهم در سطح اینترنت!

ما کیفیت محصولات سایت را تضمین می کنیم چرا که تلاش می شود که به بهترین شکل ممکن تهیه گردند و نرخ آنها را هم تا آنجایی که ممکن است منصفانه تعیین می کنیم.

 

کیفیت را فدای ارزانی نکنید!

Insta Follower 3 - کیفیت یا ارزانی؟