پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت‌بدنی در مدارس، مدل آیزنر (۱۴۰۲)

۲۲,۵۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۳۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۱۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان (سلطانی)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اختلالات تحصیلی، روانی و اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ

۱۰,۰۰۰ تومان
0