×

پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس،مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۳,۵۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت

۳,۳۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت (سلطانی)

۳,۴۰۰ تومان

پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اختلالات تحصیلی، روانی و اجتماعی

۱۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سلامت عمومی

۱,۴۰۰ تومان
0