×

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان
0