پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۰,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه باشگاه های فوتبال به عنوان برند و حامیان آنها به عنوان مصرف کننده

۷۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس

۸۴,۰۰۰ تومان

آموزش جامع و گام به گام SPSS

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۳ و ۴ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان
0