پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس

۸۳,۷۰۰ تومان

آموزش جامع و گام به گام SPSS

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۳ و ۴ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶، ۷، ۸، ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴,۰۰۰ تومان
0