طرح کسب و کار فروش و تحویل پیتزا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پروژه متن باز وب سایت مجله

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر یک مسابقه فوتسال بر ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه باشگاههای فوتبال بعنوان برند و حامیان آنها بعنوان مصرف کننده

۷۵,۰۰۰ تومان

برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی بدمینتون ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

۳۶,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی نوین الکترونیک در ورزش

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی سبز در ورزش

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه فعالیت های فوق برنامه مدرسه امریکایی هنگ کنگ (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۴۵,۰۰۰ تومان

پروژه المپیک آتن ۲۰۰۴

۳۰,۰۰۰ تومان
0