پرداخت هماهنگ شده

جهت پرداخت مبلغ ودیعه از قبل هماهنگ شده

می توانید از درگاه پرداخت اینترنتی زرین پال اقدام نمایید zarin pay 300x94 - پرداخت هماهنگ شده

و یا به شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۴۲۵۶۷۵۴۷ – بانک رفاه کارگران پرداخت نمایید

سپس اطلاعات پرداخت را به واتساپ ارسال نمایید