طرح کسب و کار فروش و تحویل پیتزا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پروژه متن باز وب سایت مجله

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب اصول بازاریابی (نسخه ۱)

۸۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب روابط عمومی ورزشی (تمامی فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات

۲۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۲۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۲۲,۰۰۰ تومان
0