پاورپوینت طراحی سالانه بدنسازی فوتبال

۲۴۱,۹۰۰ تومان

پاورپوینت درآمدی بر شناخت قرآن کریم

رایگان

پاورپوینت برنامه استراتژیک معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۷۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۵۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نثر در دوره عباسی و ادبیات برجسته

۸۱,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۸۹,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک مطالعات ورزشی اساتید دانشگاه ماساریک

۱۳۵,۹۰۰ تومان
0