پاورپوینت نثر در دوره عباسی و ادبیات برجسته

۶۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۶۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۵۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدرسه آپولو

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پکیج پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ترجمه پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۵۶,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۹۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۴۴,۸۰۰ تومان
0