پاورپوینت صف و ستاد

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بودجه

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی و انگیزش در کارکنان

۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت داوطلبان ورزشی

۶۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۵۶,۰۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان
0