متون تقدیم، تقدیر و تشکر، سپاسگزاری برای پایان نامه

متون تقدیم، تقدیر و تشکر

معمولا در صفحه اول پایان نامه، کتاب و یا در تقدیرنامه ها، متنی را برای تقدیر و تشکر از خداوند یا افراد درج می کنند.

این متن ها برای تقدیم به خداوند، ائمه اطهار و خانواده باشند که به عنوان متن تقدیم، نامگذاری می شوند.

همچنین می توانند شامل شعر، متنی کوتاه در چند واژه و غیره برای تقدیر از خداوند و غیره باشند.

اما کاربرد بیشتر این متن ها برای سپاسگزاری از خداوند و اساتید راهنما و داوران در پایان نامه می باشد.

برای دریافت هر کدام از متن های تقدیم به، تقدیر و تشکر بر روی آنها کلیک کنید

متون تقدیم به

متون تقدیر و تشکر