متون تقدیم، تقدیر و تشکر، سپاسگزاری برای پایان‌نامه

متون تقدیم، تقدیر و تشکر

معمولا در صفحه اول پایان‌نامه، کتاب و یا در تقدیرنامه ها، متنی را برای تقدیر و تشکر از خداوند یا افراد درج می‌کنند.

این متن‌ها برای تقدیم به خداوند، ائمه اطهار و خانواده باشند که به عنوان متن تقدیم، نامگذاری می‌شوند.

همچنین می‌توانند شامل شعر، متنی کوتاه در چند واژه و غیره برای تقدیر از خداوند و غیره باشند.

اما کاربرد بیشتر این متن‌ها برای سپاسگزاری از خداوند و اساتید راهنما و داوران در پایان نامه می‌باشد.

برای دریافت هر کدام از متن‌های تقدیم به، تقدیر و تشکر بر روی آنها کلیک کنید

متون تقدیم به

متون تقدیر و تشکر