نقد مقاله تاثیر آموزش الگوی یادگیری اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد به نفس، رفتارهای خودابرازی و پیشرفت تحصیلی

۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مداخله دولت و بازده سرمایه گذاری: شواهدی از چین

۱۲,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مروری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری

۷,۵۰۰ تومان

نقد مقاله استرس شغلی در پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه و ارتباط آن با فرسودگی شغلی آنها

۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی استراتژی های بازاریابی در یک محیط اینترنتی فعال

۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط عوامل انگیزشی–بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی

۴,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی فضایی اثرات مکان های ورزشی بر محیط شهری اصفهان

۷,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی

۱۱,۰۰۰ تومان

نقد مقاله وضعیت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه آن با باشگاه های لیگ های برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان

۱۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

۱۷,۰۰۰ تومان
0