پاورپوینت آموزش متغیرها spss در علوم پزشکی و فیزیولوژی ورزش

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۶۸,۶۰۰ تومان
0