پاورپوینت آموزش متغیرها spss در علوم پزشکی و فیزیولوژی ورزش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۲۵,۰۰۰ تومان
0