پاورپوینت آموزش متغیرها spss در علوم پزشکی و فیزیولوژی ورزش

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۴۹,۰۰۰ تومان
0