پاورپوینت آموزش متغیرها spss در علوم پزشکی و فیزیولوژی ورزش

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۶۹,۰۰۰ تومان
0