پاورپوینت فصل دوم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۶۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (تمام فصول)

۳۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و روش های ارزیابی

۷۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی ۳۶۰ درجه

۵۵,۹۰۰ تومان
0