نقد مقاله مزیت منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی و عملکرد..

۶۹,۰۰۰ تومان