پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی و المان های محدود هوشمند در مکانیک…

۷۹,۵۰۰ تومان