پروژه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور (کانادا)

۷۰,۰۰۰ تومان