پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک آتن ۲۰۰۴

۸۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک ریو (۲۰۱۶)

۷۹,۰۰۰ تومان
0