پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۸۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک آتن ۲۰۰۴

۹۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک ریو (۲۰۱۶)

۸۵,۹۰۰ تومان
0