پاورپوینت مدیریت تنوع در سازمان های ایران و جهان

۸۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع در منابع انسانی

۶۶,۹۰۰ تومان
0