×

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۲۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۲۷,۰۰۰ تومان
0