پاورپوینت فصل هفتم کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۲۰,۰۰۰ تومان
0