پاورپوینت فصل هفت کتاب روابط عمومی و ارتباطات بین الملل در ورزش

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۲۸۹,۰۰۰ تومان
0