ترجمه و نقد مقاله استفاده از یک مدل ریاضی برای بهینه سازی…

۱۰۱,۰۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی استفاده از یک مدل ریاضی برای بهینه‌ سازی سیستم‌ های..

۸۵,۸۵۰ تومان

ترجمه مقاله انگلیسی استفاده از یک مدل ریاضی برای بهینه‌ سازی سیستم‌ های..

۵۵,۰۰۰ تومان
0