پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

۵۰,۴۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۴,۰۰۰ تومان
0