پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

۶۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۸,۵۰۰ تومان
0