پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

۷۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۱۰,۰۰۰ تومان
0