پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۸۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۹۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۲۰۹,۵۰۰ تومان
0