پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان
0