پاورپوینت طراحی سالانه بدنسازی فوتبال

۲۴۱,۹۰۰ تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۴۵,۰۰۰ تومان

پروژه باشگاههای فوتبال بعنوان برند، حامیان آنها بعنوان مصرف کننده

۱۴۷,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مدیریت ایمنی در ورزشگاه های فوتبال از دیدگاه تماشاگران

۶۵,۹۰۰ تومان
0