پاورپوینت مدیریت تنوع در سازمان های ایران و جهان

۷۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع در منابع انسانی

۳۹,۲۰۰ تومان
0