پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۸۴,۰۰۰ تومان

پکیج پاورپوینت کتاب های مدیریت ورزشی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0