پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه فعالیت های فوق برنامه مدرسه امریکایی هنگ کنگ (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه ساخت استادیوم پرت استرالیا

۵۰,۰۰۰ تومان
0