ترجمه و نقد مقاله استفاده از یک مدل ریاضی برای بهینه سازی…

۱۰۱,۰۰۰ تومان

نقد مقاله انگلیسی استفاده از یک مدل ریاضی برای بهینه‌ سازی سیستم‌ های..

۸۵,۸۵۰ تومان
0