پروژه متن باز وب سایت مجله

۷۲,۵۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۷۵,۰۰۰ تومان

پروژه باشگاههای فوتبال بعنوان برند، حامیان آنها بعنوان مصرف کننده

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی بدمینتون ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

۷۵,۹۰۰ تومان

پروژه بازاریابی نوین الکترونیک در ورزش

۷۵,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۱۵۹,۵۰۰ تومان

پروژه بازاریابی سبز در ورزش

۸۵,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی فعالیتهای فوق برنامه مدرسه امریکایی هنگ کنگ (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

۶۵,۹۰۰ تومان

پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک آتن ۲۰۰۴

۹۵,۹۰۰ تومان
0