پروژه کلاسی المپیک ریو (۲۰۱۶)

۷۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک سوچی ۲۰۱۴ (روسیه)

۷۹,۰۰۰ تومان

پروژه المپیک لندن (۲۰۱۲)

۶۹,۰۰۰ تومان

پروژه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور (کانادا)

۹۹,۵۰۰ تومان

پروژه هوش مصنوعی در ورزش

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پروژه سیستم های اطلاعات مدیریت در کسب و کار در ورزش

۱۳۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم موقعیت یاب جهانی در ورزش

۶۹,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم تصمیم یار پشتیبان در ورزش حرفه ای

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم مدیریت دانش در ورزش

۸۹,۵۰۰ تومان

پروژه ساخت استادیوم پرت استرالیا

۹۹,۵۰۰ تومان
0