پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۸۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۸۵,۹۰۰ تومان
0