×

پاورپوینت کتاب روابط عمومی ورزشی (تمامی فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۲۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۲۵,۰۰۰ تومان
0