پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۸۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۷۹,۰۰۰ تومان
0