پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۳۵,۰۰۰ تومان
0