پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۳۵,۰۰۰ تومان
0