پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۲۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۲۵,۰۰۰ تومان
0