×

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۲۲,۵۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۱۹,۰۰۰ تومان
0