پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۲۲,۵۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

۷,۰۰۰ تومان
0