پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و روش های ارزیابی

۳۳,۰۰۰ تومان
0