پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و روش های ارزیابی

۵۵,۰۰۰ تومان
0