پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و روش های ارزیابی

۸۵,۹۰۰ تومان
0