پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و روش های ارزیابی

۷۹,۰۰۰ تومان
0