پاورپوینت آموزش متغیرها spss در علوم پزشکی و فیزیولوژی ورزش

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت متغیر و انواع متغیرها در روش تحقیق

۵۹,۰۰۰ تومان
0