پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (تمام فصول)

۳۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی (تمام فصول)

۲۹۹,۹۰۰ تومان
0