پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۲۱۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۹۶,۰۰۰ تومان
0