نقد مقاله شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در..

۱۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۴۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۶۵,۹۰۰ تومان
0