پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۸۹,۵۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۸۵,۵۰۰ تومان
0