پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۵۹,۰۰۰ تومان
0