پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۹۹,۵۰۰ تومان
0