پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۴۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۴۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۷۵,۵۰۰ تومان

پروپوزال بررسی وضعیت خدمات اینترنتی در حوزه ورزش از دیدگاه

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خدمات اینترنتی در ورزش

۱۸,۰۰۰ تومان
0